Zure ekarpena

Egin zure ekarpena

Ibilaldia diruz lagundu nahi baduzu, hona hemen bideetako bat.

Egokitzat jotzen duzun zure laguntza ekonomikoa ondoko kontu zenbakiren batean sar dezakezu:

KUTXABANK : 2095 0114 60 9116047484

Eskerrik asko